Informacje Ogłoszenia Wypominki Historia Kronika Galeria Panoramy
Informacje Ogólne
ŚDM Kraków 2016
Grupy Parafialne
Ogłoszenia Duszpasterskie
Różne Ogłoszenia
Wypominki Roczne
Historia Parafii
Kronika Parafialna
Galeria Parafii
Rekolekcje 2015
Misje Parafialne 2013
Peregrynacja w Naszej Parafii
Zdjęcia Panoramiczne
Artykuły Parafian
OSP Dąbrowa Szlachecka
Strona Dąbrowy Szlacheckiej

 SOL-MAR Firma Transportowo-Usługowa. Transport 4 osiowy i pomoc drogowa do 3,5 t. Usługi budowlane i wyburzeniowe. Koparko-ładowarki. Wynajem podnośœników koszowych i koparek.

Literatura bułgarska w przekładach Wojciecha Gałązki

Proboszcz ks. Mieczysław Gawor tel. 516-737-910


W Y P O M I N K I   R O C Z N E   2016 / 2017


Za zmarłych wypominanych modlimy się w każdą niedzielę przed Mszą Świętą i odprawiamy za nich Mszę Świętą w trzeci piątek miesiąca.


D Ą B R O W A   S Z L A C H E C K A

Prośmy Miłosiernego Boga,

Za przyczyną Świętej Bożej Rodzicielki Maryi – Królowej Polski,

Św. Józefa patrona Kościoła Świętego i dobrej śmierci

i Wszystkich Świętych,

aby łaski szczęścia wiecznego dostąpiły dusze zmarłych

polecanych przez nas

w tej modlitwie


Z M A R L I :


PAPIEŻE:


Jan Paweł I


BISKUPI KRAKOWSCY:


bp. Julian Groblicki ; bp. Jan Pietraszko; bp. Stanisław Smoleński ;

bp. Albin Małysiak; Kard. Stanisław Nagy, Kard. Franciszek Macharski


KAPŁANI:


ks. Stefan Boroń, ks. Jan Grzesiak, ks. Franciszek Przebinda, ks. Tadeusz Styczeń,

ks. Augustyn Kotyrba, ks. Stanisław Migas, ks. Józef Guzik, ks. Marian Stawarz,


FUNDATORZY, BUDOWNICZY I DOBROCZYŃCY NASZEGO KOŚCIOŁA I KAPLICY,

NASI RODZICE, RODZEŃSTWO, KREWNI, SĄSIEDZI,

PRZYJACIELE, KOLEDZY , ZNAJOMI ,

ZMARŁYCH DRUHÓW OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ Z WOŁOWIC I DĄBROWY


ORAZ WSZYSCY ŚWIĘTEJ PAMIĘCI WIERNI ZMARLI :


+ Józef Zaczyk, Józefa i Agnieszka żony i ++ z rodz: Zaczyk, Szafraniec, Żurek

+ Józef Sowa, Karolina ż., Władysław i Jan syn, Józef Sowa, Maria ż. Staś i Jan syn;

++ z rodz. Sowa, Cabała, Pysik, Mrowca,+ Emilian Sławiec, Danuta Wawryniuk, Fhilippe i Marie – Claude Vincent, oraz ++ z rodz. Kaczyńskich, Gwardiak, Okrajek, Horzowskich, Jabłońskich, Bubak, Waliszewski, Likus, Kękuś, Kuś, Bryła, Gałuszka, Trela, + Veronika Jaschik, + Zofia Sądej, Maria Szablińska; Leokadia Soczyńska, Zofia Macias + Maria Pałac, Mieczysław Szwed i ++ ich rodziców oraz ++ z rodz. Pałac i Szwed; + Franciszek, Helena i Leokadia, oraz ++ z rodz. Maliszewskich i Kossowskich;

ORAZ:

+ Anna Styczeń, Tadeusz m., Zofia Jastrzębska, Józef m., Ireneusz Garus,

Marcel Bańdo; + Franciszek Trybek, Leon Jopek, Zdzisław Zelek; + Edward Jasiołek;

+ + z rodz: Ryskala, Janas, Galos; + Andrzej Kapusta, Helena ż., Franciszek s.; + Magdalena Czekaj, Stefan m., Wiktoria i Bernard rodzice; + Stanisław Boroń, Stefania ż. oraz ich ++ rodziców; + Franciszek Boroń, Maria ż., i ++ z rodz.;

+ Władysław Kasprzycki, Krzysztof s. + Franciszek Apostolik, Anna ż., Mikołaj Skrzypoń, Maria ż, Tomasz i Stanisław s. ; + Andrzej Łołka, Agnieszka ż., Stanisław s., Józef Suchan, Franciszka ż., + Jan Kawaler, Anna ż., + Stanisław Stopa, Józef s., Andrzej i Weronika rodzice, Robert Gruca, Kunegunda Grzesiak, Stanisław i Franciszek mężowie; + Władysław Suchan, Rozalia ż., Ryszard s.;

+ Józef Lusina, Maria c., Andrzej s., Bronisława i Jan Kudła ; + Józef Łołka ;

+ Helena Rosek, Janusz s., Anna Grzesiak, Stanisław m., Jan Kuś ;

+ Wiktoria i Stanisław Przebinda, i ich ++ rodzice ; + Jan Żurek, Edward Kucharz, Agnieszka ż., Marian Garlacz, Irena ż.; + Wincenty Bojda, Wiktoria ż., Jan Jasiołek, Janina ż., Szczepan Janas, Joanna ż., Anetka Jasiołek, Bolesław Gaj, Zofia ż.;

+ Stanisław Boroń, Piotr Boroń, Helena ż. ; + Andrzej Tyrała, Rozalia i Jan Guzik, Maria Boroń, Andrzej brat; + Władysław Boroń, Franciszka ż., Stanisław s.;

+ Mieczysław Bębenek, Maria ż., Piotr Kapusta, Maria ż.; + Maria, Marian i Wiktoria Madej ; + Bronisław Nędza, Wiktoria Kapusta, Marian m. ;

+ Andrzej Kuć, Stefania ż.; + Władysław Trybek, Stanisława ż.; + Eugeniusz Owca, Ryszard s., Jan Banachowicz, Helena i Maria żony; + Wiktoria Lelek, Anna Wąsiołek

+ Bronisława Kawaler, Władysław Grzesiak, Katarzyna ż., Stanisław s.,

+ Jan Tyrała, Anna ż., Leszek s., Franciszek Mika, Maria ż., Piotr wnuk, ;

+ Mieczysław Mlostek, Józef Mlostek, Helena ż., Helena c.; + Franciszek Kapusta;

+ Tadeusz Karaś i ++ jego rodzice; + Marian i Wiktoria Gibek ; + Marian Michalczyk, Władysław Janas, Rozalia ż., + Mieczysław Grzesiak, Maria ż., Maria c. ;

+ Piotr Wędzicha, Rozalia ż., Stanisław Janas; + Władysław Gruca; + Adam Sotwin, Anna ż., i ++ z rodz. Sotwin i Janik; + Tadeusz Trybek, Józefa ż., Józef s.; + Stanisław Nowicki i ++ jego rodzice, Halina siostra; + Tadeusz Michalczyk;

+ Marianna i Albin Jarosz; + Jan Kwartnik, Stanisława ż., i ++ ich rodzice;

+ Jan Jasiołek, Krzysztof i Andrzej synowie; +Tekla i Stefan Przebinda, Agnieszka Boroń, Rozalia i Jan Paliś; Tadeusz Łęcki, Anna Hajto, Józefa i Jan Gruca;

+ Eugeniusz Kapusta, Anna Boroń; + Marek Kiedrowski i ++ z rodz.; + Elżbieta Pruc; + Władysław Szwed; + Jan Sowiński, Wiktoria, Marek, Stanisław, Michał ;

+ Magdalena Czekaj, Stefan m.; +Jan i Maria Jedynak, Tomasz i Maria Zamysłowski;

+ Franciszek Grzesiak, Helena ż., Jan Boroń, Wiktoria ż., Tadeusz s.;

+ Antoni Mika, Janina ż., Wanda c., Stanisław Fajto, Helena ż.; + Ryszard Skorupa; + Stanisław Ryba, Henryka ż., i ++ ich rodzice, Czesława c., Józef Gruca, Weronika ż. i ++ ich rodzice, Andrzej i Stanisław synowie, Zofia synowa, Mirosław wnuk;

+ Karol Kapusta, Helena ż., Jan Klita, Franciszek s.; + Eugeniusz Nędza i ++ z rodz.,

Jan Szwajda i ++ z rodz.; + Agnieszka Soból, Jan m., Katarzyna Janas ;

+ Antonina i Władysław Rakoczy ; +Władysław Kowalik, Maria ż., Władysław Gruca

+ Stanisław Grzesiak, Stanisław Tyrała, Honorata ż., Andrzej Boroń, Helena ż.;

+Wojciech Kapusta, Helena ż.; + Szczepan i Katarzyna Gruszka, Józef s., Piotr i Zofia Wójtowicz, Józef s., Jadwiga Włodarczyk; + Stanisław Wysoczyński, Cecylia ż., Dawid wnuk, Czesław Janus, Kazimiera ż.; + Józef Jakubecki, Marianna ż.,

Jan Kuś, Maria ż.; + Jadwiga i Franciszek Przebinda, Marta i Stanisław Cywiński, Adam Bańdo; + Józef Boroń, Stanisław Gruca; + Rozalia i Józef Boroń, Józef s., Helena i Piotr Boroń, Anna i Piotr Taborski, Stanisław i Czesław s., Józefa c.

+ Czesław Taborski, Fryderyka ż., Józef Taborski, Zofia ż., Stanisław Kuś, Anna ż.;

+ Stanisław Kapusta, Maria ż., Stanisław i Tadeusz s., Jadwiga Lelek; + Agnieszka i Franciszek, Władysław i Józefa Boroń, Jan Lelek, ; + Edward Bębenek, Helena ż., Krzysztof Michalczyk, Asia c., Antoni Boroń, i ++ z rodz; + Jan i Irena Gruca;

+ Stanisław Fugiel, Bronisława ż., Stanisław i Roman s.; + Andrzej Rosek, Robert Rosek, Janina i Józef Zabagło, Franciszek i Anna Pięcik; Władysław i Franciszka Grzesiak, Stanisław i Andrzej Niepołomski; + Tekla i Stefan Przebinda;

+ Stanisław Bojda, Olga ż., Marta Jasiołek, Władysław Kucharz, Maria ż.;

+ Stefania Rosek i ++ rodzice i rodzeństwo + Maria i Tadeusz Tyrała, Helena i Stefan Piętak, Krzysztof s.; + Stanisław Boroń, Maria ż., i ++ z rodz.; + Zofia i Czesław Nędza, Mieczysław Michałek i ++ jego rodzice i rodzeństwo;

+ Stefania Stopa, Franciszek m., Helena Gruca, Władysław s.; + Janina Garb, Wawrzyniec m., Józef s., Agata Grzesiak; + Jan Bil, Maria i Helena żony, Stanisław s.

Agnieszka Ludwikowska, Henryk m.; + Wiktoria Łęcka, Piotr Łęcki, Franciszka ż.;

+ Kunegunda i Zygmunt Janas, Marian Meus; + Roman, Józef, Maria, Hanna, Ludwika , Maria; + Tadeusz Cieślik, Jacuś i Pawełek synowie, Jan Kumerski, Maria ż.

+ Stanisław Kapusta, Kunegunda Żona, Janina c., Franciszek Bil, Zofia ż., Antoni Bentkowski, Józefa ż.; + Władysław Grzesiak, Stefania ż., Edward Kuć, Maria ż.;

+ Franciszek Kuś, Rozalia ż., Franciszek s., Stanisław Lelek, Józefa ż., Franciszek s.;

+ Franciszek Łędzki, Maria ż., Stanisław Janas, Ewa ż., Andrzej s.;

+ Józef Zaczyk, Agnieszka ż., Piotr i Helena Żurek, Stanisław s.; + Janina Kucharczyk;

+ Franciszek Kozioł, Franciszek Boroń, Aniela ż.; + Władysława i Henryk Szuleccy, Marzena c.; + Mieczysław Sroka, Genowefa ż., Andrzej Kadula, Katarzyna ż.; + Józef Przebinda, Helena ż., Patryk wnuk; + Jan Łędzki, Zofia ż.; + Edward Figa, Tadeusz Balicki, Stefan, Zuzanna i Wiesława Walaszczyk; + Józef Boroń, Franciszka Jarosz, Maria i Kazimierz Wrona; + Janina Kucharczyk, Maria i Stanisław Stopa;

+ Franciszek Śmiech, Amalia ż.; + Maria i Józef Łagosz, Stanisława i Władysław Łagosz, Tadeusz s.; + Patryk Przebinda; + Marian Przebinda; + Teresa Więcław;


Oraz:

++ zmarłych i pomordowanych podczas II wojny światowej, obozach zagłady, łagrach i więzieniach

++ ofiary wypadków, katastrof i kataklizmów,

++ zmarłych w ostatnim czasie naszych parafian

oraz Dusze w Czyśćcu cierpiąceOtoczmy nasza modlitwą:


Ojcze Nasz… Zdrowaś Maryjo…

Wieczny Odpoczynek… lub Dobry Jezu a nasz Panie…


Akty strzeliste za zmarłych:


  • Boże, miłosierny Panie, daj duszom sług i służebnic Twoich miejsce w niebie, błogosławiony pokój i jasność Twojego światła.


  • Panie, wysłuchaj łaskawie naszych modlitw za dusze sług i służebnic Twoich, za które się modlimy, prosząc, abyś je przyjąć raczył do społeczności swoich Świętych.


  • Spraw, prosimy Cię, Panie, aby dusze sług i służebnic Twoich, oczyszczone ze swoich win, otrzymały przebaczenie i wieczny odpoczynek.
Módlmy się:

Boże, Ty sprawiłeś, że Twój Syn zwyciężył śmierć i wstąpił do nieba, daj wszystkim wiernym zmarłym udział w Jego zwycięstwie nad śmiercią, aby mogli na wieki oglądać Ciebie , swojego Stwórcę i Odkupiciela. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą i Duchem Świętym, żyje i króluje na wieki wieków. Amen.


lub:

Módlmy się:


Boże , Stwórco i Odkupicielu wszystkich wiernych, udziel swoim zmarłym sługom i służebnicom odpuszczenia wszystkich grzechów; niech przez nasze modlitwy dostąpią miłosierdzia, którego zawsze pragnęli. Przez Chrystusa Pana Naszego. Amen.W Y P O M I N K I   R O C Z N E   2016 / 2017W Y Ź R A Ł

Prośmy Miłosiernego Boga,

Za przyczyną Świętej Bożej Rodzicielki Maryi - Królowej Polski,

Św. Józefa patrona Kościoła Świętego i dobrej śmierci

i Wszystkich Świętych,

aby łaski szczęścia wiecznego dostąpiły dusze zmarłych

polecanych przez nas

w tej modlitwie


Z M A R L I :


PAPIEŻE:


Jan Paweł I


BISKUPI KRAKOWSCY:


bp. Julian Groblicki ; bp. Jan Pietraszko; bp. Stanisław Smoleński ;

bp. Albin Małysiak; Kard. Stanisław Nagy, Kard. Franciszek Macharski;

KAPŁANI:


ks. Stefan Boroń, ks. Jan Grzesiak, ks. Franciszek Przebinda, ks. Tadeusz Styczeń,

ks. Augustyn Kotyrba, ks. Stanisław Migas, ks. Józef Guzik, ks. Marian Stawarz,


FUNDATORZY, BUDOWNICZY I DOBROCZYŃCY NASZEGO KOŚCIOŁA I KAPLICY,

NASI RODZICE, RODZEŃSTWO, KREWNI, SĄSIEDZI,

PRZYJACIELE, KOLEDZY , ZNAJOMI ,

ZMARŁYCH DRUHÓW OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ Z WOŁOWIC I DĄBROWY


ORAZ WSZYSCY ŚWIĘTEJ PAMIĘCI WIERNI ZMARLI :


+ Józef Zaczyk, Józefa i Agnieszka żony i ++ z rodz: Zaczyk, Szafraniec, Żurek

+ Józef Sowa, Karolina ż., Władysław i Jan syn, Józef Sowa, Maria ż. Staś i Jan syn;

++ z rodz. Sowa, Cabała, Pysik, Mrowca,+ Emilian Sławiec, Danuta Wawryniuk, Filip i Maria Klaudia, oraz ++ z rodz. Kaczyńskich, Gwardiak, Okrajek, Horzowskich, Jabłońskich, Bubak, Waliszewski, Likus, Kękuś, Kuś, Gumula, Pierścionek, Bryła, Gałuszka, Trela,+ Veronika Jaschik, Zofia Sądej, Maria Szablińska; Leokadia Soczyńska, Zofia Macias + Maria Pałac, Mieczysław Szwed i ++ z rodz. Pałac i Szwed; + Franciszek, Helena i Leokadia oraz ++ z rodz. Maliszewskich i Kossowskich;


ORAZ:

+ Zbigniew Szumiec, Wiktoria i Stanisław Kapusta, Antonina i Franciszek Szewczyk;

+ Andrzej Milcz, Agnieszka ż., Stanisław Przebinda, Wiktoria ż., Andrzej i Tadeusz Milcz, i ++ z rodz. ; + Anna Mlostek, Jan Mlostek, Stefania ż., Jan s., Józef Para, Maria ż., i ++ z rodz.; + Andrzej Boroń, Władysława ż., Jan wnuk, Janusz Ożóg; + Franciszek Czech, Barbara ż., Mieczysław s., + Stanisław Pamuła, Zofia ż., Krystyna Pyrgies, Jan Suchan, Agnieszka ż., i ++ z rodz.; + Tomasz Skowronek, Józefa ż., Jan wnuk, Józef Pająk; + Józef Hajto; + Maria Bańdo, Władysława i Jan Bieżało i ++rodz.

+ Dorota Urbaniec; + Wincenty Skowronek, Tekla ż., Roman Jordan, Rozalia ż., Władysław, Józef i Stanisław synowie; + Mieczysław i Maria Czech; + Zofia i Józef Urbaniec i ++ rodzice; + Andrzej Owca, Stanisława ż., Stanisław Kuć, Leszek s. Robert wnuk; + Jan Mikłas, Bronisław s., Wawrzyniec Skowronek, Wiktoria ż., Stanisław Łędzki, Maria ż. ; + Antonina Czyż, Franciszek i Stanisław synowie; Arkadiusz wnuk; + Maria Brzęcka, Julian Szaładyga ; + Władysław Szal, Aniela ż., Bogdan s. i ++ z rodz.; + Janina Grzesiak, Stefan s., Helena i Władysław Meus;

+ Agnieszka i Franciszek Śmiech; + Rozalia Mlostek, Władysław m., Janina Suchan, Stanisław m.; + Bartłomiej Lusina, Ludwika ż, Krystyna Bularz, Ryszard Kalinowski, Władysław Skowronek, Władysław Klita; + Tadeusz Milc, Tadeusz s., i ++ z rodz.;

+ Józef Śmiech, Maria ż., Zofia c., Sławomir Korta i ++ z rodz. ; + Zofia Skowronek;

+ Jan Płatek, Stanisława siostra i ++ z rodz. ; + Szczepan Bańdo i ++ z rodz.;

+ Zofia i Józef Kuć i ++ ich rodzice, Wanda i Władysław Saletnik i ++ ich rodzice;

+ Anna Michalczyk, Jan Hajto i ++ rodzice; + Kacper Klita, Anna i Stanisława żony, Władysław s. Edward Czech, Józefa ż., Maria Brzęcka, Izydor m.; + Marian Hajto;

+ Halina Łedzka, Roman bando, Ryszard s.; + Kazimierz Irlik, Maria ż.,

Anna Mikołajczyk, Walenty m.; + Zofia i Franciszek Sroka, Józef Hajduga;

+ Józef Mlostek, Anna ż., Stefan Mlostek, Zofia ż., Józef i Stefan synowie, Jan Bieda, Maria ż., Franciszka Skowronek ; + Aniela i Ludwik Jakubowscy, Kazimierz Grzesik; + Stanisława Lach, Stanisław m., Tadeusz s., i ++ z rodz.; + Jan Tarnowski,

Tadeusz Galos, Jan i Zofia Szewczyk; + Honorata Grzesiak i ++ z rodz. ;

+ Henryk Śmiech, Barbara ż. Władysław i Franciszek syn, Pelagia c., Adam Poprawa

Barbara ż. Jan i Mieczysław syn ; + Franciszek Bojda, Wiktoria ż.;

+ Władysław Poprawa, Maria ż.; + Zdzisław Fic, Maria ż., Marian syn, Maria synowa

Józef Boroń, Józef Kapusta, Maria ż., i ++ z rodz.; + melchior Sabura, Helena ż., Stanisław s., Piotr Putur, Zbigniew s, i ++ z rodz; + Anna i Stefan Grzesiak i ++ z rodz

+ Józefa i Władysław Kocik, Maria i Franciszek Grzesiak, Barbara Grzesiak, Franciszek Grzesiak; +Józefa Milcz, Michał Grzesiak, Agata ż., Leon Milcz, Stefania ż

Jan Łędzki; + Stanisław Buczek, Agnieszka ż., Franciszek Kowalik, Justyna ż., Wawrzyniec Buczek, Maria ż., Józef s., Ludwik Piszczek i ++ jego rodzice, Zofia Wojtas, Wojciech Wojtas, Elżbieta ż., Józef i Ferdynand s., Czesława synowa, Roman Marciniak; + Józef Zaczyk, Agnieszka ż., Piotr i Helena Żurek, Stanisław s.;

+ Stanisław Fajto, Józefa ż., Tadeusz s., Zofia c., Józef Brzęcki, Maria ż., i ++ z rodz.; + Wojciech Kot, Piotr s.; + Zofia i Leon Hoffman, Stanisław Perzanowski;


Oraz:

++ zmarłych i pomordowanych podczas II wojny światowej, obozach zagłady, łagrach i więzieniach

++ ofiary wypadków, katastrof i kataklizmów,

++ zmarłych w ostatnim czasie naszych parafian

oraz Dusze w Czyśćcu cierpiące


Otoczmy nasza modlitwą:


Ojcze Nasz… Zdrowaś Maryjo…

Wieczny Odpoczynek… lub Dobry Jezu a nasz Panie…


Akty strzeliste za zmarłych:


  • Boże, miłosierny Panie, daj duszom sług i służebnic Twoich miejsce w niebie, błogosławiony pokój i jasność Twojego światła.


  • Panie, wysłuchaj łaskawie naszych modlitw za dusze sług i służebnic Twoich, za które się modlimy, prosząc, abyś je przyjąć raczył do społeczności swoich Świętych.


  • Spraw, prosimy Cię, Panie, aby dusze sług i służebnic Twoich, oczyszczone ze swoich win, otrzymały przebaczenie i wieczny odpoczynek.


Módlmy się:

Boże, Ty sprawiłeś, że Twój Syn zwyciężył śmierć i wstąpił do nieba, daj wszystkim wiernym zmarłym udział w Jego zwycięstwie nad śmiercią, aby mogli na wieki oglądać Ciebie , swojego Stwórcę i Odkupiciela. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą i Duchem Świętym, żyje i króluje na wieki wieków. Amen.

lub:

Módlmy się:


Boże , Stwórco i Odkupicielu wszystkich wiernych, udziel swoim zmarłym sługom i służebnicom odpuszczenia wszystkich grzechów; niech przez nasze modlitwy dostąpią miłosierdzia, którego zawsze pragnęli. Przez Chrystusa Pana Naszego. Amen.


lub:


Módlmy się:


Boże, ty pragniesz zbawienia ludzi i hojnie udzielasz przebaczenia, prosimy Cię, abyś za wstawiennictwem Najświętszej Maryi, zawsze Dziewicy, i wszystkich Świętych, dopuścił naszych zmarłych krewnych, przyjaciół i dobroczyńców do udziału w wiecznej szczęśliwości. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.


Dusze wszystkich zmarłych przez miłosierdzie Boże niech odpoczywają w pokoju. Amen.


MODLITWA ANIOŁ PAŃSKI


P: Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi.

W: I poczęła z Ducha Świętego.


Zdrowaś Maryjo…


P: oto ja , służebnica Pańska .

W: Niech mi się stanie według słowa Twego.


Zdrowaś Maryjo…


P: A Słowo stało się ciałem.

W: I zamieszkało miedzy nami.


Zdrowaś Maryjo…


P: Módl się za nami święta Boża Rodzicielko.

W: Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych


P: Módlmy się:

Łaskę Twoja prosimy cię, Panie, racz wlać w serca nasze, abyśmy którzy za zwiastowaniem anielskim Wcielenie Chrystusa, Syna Twego poznali, przez Mękę Jego i Krzyż do chwały zmartwychwstania byli doprowadzeni. Przez Chrystusa pana naszego.


W: Amen.

W okresie Wielkanocnym:


P: Królowo nieba wesel się , alleluja.

W: Bo Ten, któregoś nosiła, alleluja.

P: Zmartwychwstał, jak powiedział, alleluja.

W: Módl się za nami do Boga, alleluja.


P: Raduj się i wesel panno Maryjo, alleluja.

W: Bo zmartwychwstał Pan prawdziwie, alleluja.P: Módlmy się:


Boże, któryś raczył weselić świat przez zmartwychwstanie Syna Twego, Pana naszego Jezusa Chrystusa, daj, prosimy, abyśmy przez Jego Rodzicielkę, Maryję Pannę, dostąpili radości życia wiecznego. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.LITANIA ZA ZMARŁYCH


Kyrie elejson. Chryste elejson. Kyrie elejson.

Chryste, usłysz nas,

Chryste, wysłuchaj nas.

Ojcze z nieba Boże, Zmiłuj się nad nami

Synu, Odkupicielu świata, Boże, Zmiłuj się nad nami

Duchu Święty, Boże Zmiłuj się nad nami

Święta trójco, jedyny Boże, Zmiłuj się nad nami

Święta Maryjo Módl się za nami

Wszyscy święci Aniołowie i Archaniołowie Módlcie się za nimi

Wszystkie święte niebieskie duchy Módlcie się za nimi

Wszyscy święci patriarchowie i prorocy

Wszyscy święci Apostołowie i Ewangeliści

Wszyscy świeci niewinni Młodziankowie

Wszyscy święci Męczennicy

Wszyscy święci Biskupi i Wyznawcy

Wszyscy święci Doktorzy Kościoła

Wszyscy święci Kapłani i Lewici

Wszyscy święci Zakonnicy i Pustelnicy

Wszystkie święte Panny i Wdowy

Bądź im miłościw Przepuść im Panie!

Bądź im miłościw Wysłuchaj nas Panie!

Od mąk czyśćcowych Wybaw ich Panie

Przez twoje Wcielenie,

Przez Twoje narodzenie,

Przez Twój Chrzest i post święty,

Przez trudy Twego życia,

Przez Krzyż i Mekę Twoją,

Przez Śmierć i pogrzeb Twój,

Przez Zmartwychwstanie Twoje,

Przez Wniebowstąpienie Twoje,

Przez zesłanie Ducha Świętego pocieszyciela,

My grzeszni, Ciebie prosimy za cierpiącymi duszami wysłuchaj nas Panie

Abyś duszom zmarłych ich winy odpuścić raczył,

Abyś im resztę kary za grzechy darować raczył,

Abyś je z czyśćca wybawić raczył,

Abyś je do życia wiecznego przyjąć raczył,


Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, Wieczny odpoczynek racz im dać Panie. / 3x


P: Uwolnij, Panie, dusze wszystkich wiernych zmarłych

W: Od wszystkich ich więzów


Módlmy się:

Boże, Stwórco i odkupicielu wszystkich wiernych, udziel duszom sług i służebnic Twoich odpuszczenia wszystkich grzechów, niech przez pokorne prośby nasze dostąpią zbawienia, którego zawsze pragnęły. Który żyjesz i królujesz przez wszystkie wieki wieków. Amen.Informacje | Grupy | Ogłoszenia | Różne | Wypominki | Historia | Kronika | Galeria | Panoramy | Artykuły | OSP | Dąbrowa Szlachecka
Wykonał vilnet.eu & Zbigniew Meus tel.505-698-841 (c) 2007 - 2018 parafiadabrowaszlachecka.pl