Informacje Ogoszenia Wypominki Historia Kronika Galeria Panoramy
Informacje Oglne
DM Krakw 2016
Grupy Parafialne
Ogoszenia Duszpasterskie
Rne Ogoszenia
Wypominki Roczne
Historia Parafii
Kronika Parafialna
Galeria Parafii
Rekolekcje 2015
Misje Parafialne 2013
Peregrynacja w Naszej Parafii
Zdjcia Panoramiczne
Artykuy Parafian

Proboszcz ks. Mieczysaw Gawor tel. 516-737-910

Ogoszenia archiwalne 2013 cz.1

br>
                 

O G O S Z E N I A     D U S Z P A S T E R S K I E

10. 02. – 17. 02. 2013

 1. 5 niedziela zwyka w cigu roku. Od dzisiaj do 26. 05. w naszej archidiecezji rozpoczyna si czas spowiedzi i Komunii w. wielkanocnej. W dzisiejsz niedziele przeywamy caodzienn adoracje Najwitszego Sakramentu zwizan z naboestwem 40 godzinnym przed Wielkim Postem:

W KOCIELE PARAFIALNYM

Po Mszy witej do 9: 00 RÓA RÓACOWA Z DBROWY

9: 00 – 10: 00 MIESZKANCY DBROWY

10: 00 – 11: 00 MIESZKACY : KUKUÓWKA I LIPOWIEC

12: 00 – 12: 30 DZIECI / KL. 1 – 6 /

12: 30 – 13: 00 MODZIE GIMNAZJALNA

13: 00 – 14: 00 MIESZKACY: PODEDWÓR, KRZEMIENNIK I SKOTNIA

14:00 – 15: 00 MIESZKACY : BRZEG, SUKOWA, ZAWIERZBIE, WOOWICE CENTRUM

15: 00 – 16: 00 MIESZKACY : PRZEBINDÓWKA, GALATÓWKA, KMIECIE

16: 00 – 17: 00 RÓA RÓACOWA Z WOOWIC oraz MIESZKACY : WYSPA, ZAKRACIE,

KUMALÓWKA, GROTOWAW KAPLICY NA WYRALE

Po Mszy witej do 11: 00 RÓA RÓANCOWA

11: 00 – 12: 00 DBROWA

12: 00 – 13: 00 KASZÓW I RCZNA

13: 00 – 14: 00 ZAGACIE

14: 00 – 15: 00 GRUPA APOSTOLSKA, DZIECI I MODZIE GIMNAZJALNA I STARSZA

 1. Dzisiaj równie rozpoczyna si 46 tydzie modlitw o Trzewo Narodu pod hasem: Ojciec, wiadek wiary i trzewoci. Intencje modlitwy w tym tygodniu:

Niedziela: za polskie rodziny, by daway wiadectwo wiary i trzewoci.

Poniedziaek : za ojców, by za przykadem w. Józefa byli oparciem dla on i wzorem wiary

dla dzieci i radosnej trzewoci

Wtorek : za osoby ze wiata na nauki i kultury

roda : za sprawujcych wadz, by stali na stray modelu rodziny zgodnej z prawem

Boym

Czwartek : za kapanów

Pitek : za modzieców, by dobrze przygotowali si do roli ojca

Sobota : za dzieci, by byy posuszne rodzicom i w swoim yciu realizoway

wstrzemiliwo i skromno

 1. Serdeczne Bóg zapa za ofiary skadane z racji I niedzieli miesica na sprawy gospodarcze.

 2. W rod rozpoczynamy Wielki Post. Obowizuje w tym dniu post cisy i wstrzemiliwo od pokarmów misnych wszystkich od 18 do 65 roku ycia. Pozostaych wstrzemiliwo od pokarmów misnych.

 3. W pitek Droga Krzyowa. W kaplicy na Wyrale – o 16: 30 , w kociele – o 17: 30.

 4. Naboestwo Gorzkich ali w Niedziel: na Wyrale – o 15: 00, w kociele – o 16: 00

 5. Kalendarz Liturgiczny:

PONIEDZIAEK – N M P z Lourdes

CZWARTEK – wito witych Cyryla mnicha i Metodego bp – patronów Europy

oraz w. Walentego.

PITEK – b. Michaa Sopoki, kap.

 1. Zachcam do lektury prasy katolickiej: - Go Niedzielny – a w nim: o ewangelizacji za pomoc portali spoecznociowych; o wielkopostnej tradycji kocioów Rzymskich jako pasyjne stacje; i o tym, e kade maestwo da si uratowa ; ródo – o wiatowym Dniu Chorych; o nagrodzonej wiernoci i zapachu katolika; Nasza Arka – o witych lekarzach; Tygodnik Powszechny - Temat Tygodnika: Tacz, Polaku, tacz! Czyli taniec jest dobry na wszystko | O. Ziba i ks. Heller o wierze rozumnej | Kopiec z widokiem na Auschwitz | Magazyn Literacki "Ksiki w Tygodniku". : ycie – Lubi to – bezpatny biuletyn powicony ratowaniu i wartoci ycia ludzkiego. W P i S – Wiara, Patriotyzm i Sztuka – o przedmurzu chrzecijastwa , i o Powstaniu styczniowym.

 2. Inne ogoszenia.

 • Fundacja Dzieciom „ Zdy z Pomoc ” nr KRS 00000 37904 ; cel szczegóowy 1% : 18 809, Milcz Sylwia. Serdecznie dzikujemy

 • Fundacja „SERCE DZIECKA” nr KRS 0000266644 ; cel szczegóowy 1%: z dopiskiem Emilka Knet. Serdecznie dzikujemy

 • Zespó Placówek Owiatowych w Woowicach wspólnie z Parafi w Dbrowie Szlacheckiej w ramach akcji „Lato na wsi” organizuje w dniach 1 – 10. 07. 2013r. wyjazd na Mazury i Warmi. W trakcie pobytu przewidywane s wyjazdy do Reszla, Mikoajek, Ktrzyna, w. Lipki, Gieroy -Wilczy Szaniec, Suwak, rejs statkiem po Jeziorze niardwy lub Kanale Augustowskim oraz jednodniowy wyjazd do Wilna. Koszt wyjazdu bdzie wynosi okoo 750 z. Chtni proszeni s o zgaszanie si do sekretariatu szkoy lub na plebani. Wpata zaliczki w wysokoci 100 z podczas zapisu na wyjazd. Cao naley wpaci najpóniej do 15.06.2013.

 • Spotkanie z Bibli – pitek , godz. 19: 00 na plebanii. Zapraszamy .

 • Z naszej wspólnoty odszed do wiecznoci + Jan Tarnowski, l. 62. Dobry Jezu a nasz Panie , daj mu wieczne spoczywanie.

O G O S Z E N I A    D U S Z P A S T E R S K I E

27. 01. – 03. 02. 2013

 1. 3 niedziela zwyka w cigu roku. W naszej archidiecezji dzisiaj koczy si Tydzie Modlitw o Jedno Chrzecijan. W rod w naszej archidiecezji obchodzony bdzie Dzie Islamu.

 2. Rada Parafialna serdecznie dzikuje wszystkim, którzy wzili udzia we wspólnym koldowaniu i przedstawieniu Jaseek oraz zabawie tanecznej. Serdeczne Bóg zapa za wszelkie ofiary i sponsorów w zwizku z zabaw przeznaczon na sprawy gospodarcze parafii.

 3. Pierwszy pitek miesica. Spowied przed Msz wit. o 7: 00 i o 17: 30

 4. W sobot wito Ofiarowania Paskiego czyli Matki Boej Gromnicznej. Jest to równie Dzie ycia Konsekrowanego. Msze wite : w kociele 8: 00 i 11: 00; w kaplicy o 9:30.

 5. Zachcam do lektury prasy katolickiej: - Go Niedzielny- jest z filmem: „Ludzie Boga” - o opartym na prawdziwych wydarzeniach mczestwie francuskich trapistów; poruszajca rozmowa z polskim trapist; oraz o ogólnoeuropejskiej akcji „Jeden z nas”, majacej na celu ograniczenie finansowania aborcji z pienidzy Unii Europejskiej; a dodatku Krakowskim o wolontariacie w szpitalach; - May Go Niedzielny – w nim oprócz wielu ciekawych artykuów równie komputerowe testy dla szóstoklasistów na pytce CD; ródo: o Dziele b. Ojca Jana Beyzyma na Madagaskarze; oraz o Wielkiej Nowennie Fatimskiej i Kulcie Boego Dziecitka; –Tygodnik Powszechny: Kiedy ksidz zawiedzie – o przypadku gdaskiego zakonnika| Jerzy Pilch: Luter tkwi w szczegóach| Grzechy gówne narciarzy| Ostatni z byych winiów – o winiach obozów koncentracyjnych| wiat muzyki Witolda Lutosawskiego

 6. Kalendarz Liturgiczny:

Poniedziaek – w. Tomasza z Akwinu, kap. i dr Kocioa

Czwartek – w. Jana Bosko, kapana

 1. Inne ogoszenia.

 • Fundacja Dzieciom „ Zdy z Pomoc ” nr KRS 00000 37904 ;
  cel szczegóowy 1% : 18 809, Milcz Sylwia. Serdecznie dzikujemy

 • Dyrekcja , nauczyciele , uczniowie oraz rodzice szkoy w Woowicach  zapraszaj na Dzie Seniora , który odbdzie si dnia 3 lutego 2013r o godz.15.00 w Remizie O S P w Woowicach.

 • Katolickie Stowarzyszenie Modziey zaprasza 9 lutego do Koninek k/ Porby Wielkiej, na III Ogólnopolska Spartakiad Narciarsk. Udzia bezpatny. Zgoszenia na stronie internetowej: WWW.krakow.ksm.org.pl

 • Scena Salezjaska w Krakowie przy ul. Tynieckiej 39, zaprasza na przedstawienia Misterium Mki Paskiej.Informacje | Grupy | Ogoszenia | Rne | Wypominki | Historia | Kronika | Galeria | Panoramy | Artykuy
(c) 2023 parafiadabrowaszlachecka.pl