Informacje Ogoszenia Wypominki Historia Kronika Galeria Panoramy
Informacje Oglne
DM Krakw 2016
Grupy Parafialne
Ogoszenia Duszpasterskie
Rne Ogoszenia
Wypominki Roczne
Historia Parafii
Kronika Parafialna
Galeria Parafii
Rekolekcje 2015
Misje Parafialne 2013
Peregrynacja w Naszej Parafii
Zdjcia Panoramiczne
Artykuy Parafian

Proboszcz ks. Mieczysaw Gawor tel. 516-737-910

Artykuy Parafian
TRZECHSETNA ROCZNICA
PIERWSZEJ PAPIESKIEJ KORONACJI OBRAZU JASNOGRSKIEJ MADONNY


kliknij aby otworzy najnowszy artyku
CIANY KOCIOA MWI

kliknij aby otworzy artyku
OBRONA JASNEJ GRY PRZED SZWEDAMI I LUBY MARYJNE


      Dla okrelenia rangi miejsc, ktre maj szczeglne znaczenie dla Narodu Polskiego uywamy porwna do konstrukcji czowieka. I tak na przykad Wawel z jego katedr i zamkiem krlewskim nazywany jest czsto sercem Krlestwa Polskiego, a Czstochowa z Jasn Gr to dusza i sumienie Polakw. I - parafrazujc staroytne powiedzenie "wszystkie drogi prowadz do Rzymu" - mona bez przesady wyobrazi sobie potoki pielgrzymw, zmierzajcych tu ze wszystkich stron, ale take ludzkich wdrwek mylowych, a zatem zanoszonych do Boga poprzez Maryj prb i podzikowa, ktrym sprzyja wizerunek Matki Boskiej Czstochowskiej.

      W roku 2005 przypada rocznica 350 lat heroicznej obrony Jasnej Gry przed Szwedami. Wydarzenie to naley z pewnoci do kilku najwaniejszych momentw dziejowych, ktre wi Nard Polski z Bogiem oraz buduj historyczn tosamo Polakw.

      Godzi si zatem pozna lepiej histori obrazu jasnogrskiego i sanktuarium, by tym bardziej przybliy si do Matki Boej i peniej uczestniczy w dziejowym pielgrzymowaniu naszej chrzecijaskiej wsplnoty.

      Ikona Matki Boskiej Czstochowskiej wykonana zostaa w stylu wschodnim w zasigu Bizancjum (by moe rwnie w Italii), a najbardziej pokrewne jej przedstawienia znajduj historycy sztuki w Rzymie w bazylice Santa Maria Maggiore i w monastyrze na grze Athos w Grecji. Obraz czstochowski ma wymiary 120x82 cm. Matka Boska trzyma Pana Jezusa na lewej rce. Charakterystyczne s byski wiate w tczwkach oczu Maryi, co jest typowe dla najstarszych ikon. Przekazy historyczne z XV wieku mwi nawet, e jej autorem mia by w. ukasz Ewangelista. T tradycj podtrzymuje bohaterski przeor Augustyn Kordecki w swoim "Pamitniku". Cytuj: "obraz Najw. Maryi Panny, przez w. ukasza na stole cyprysowym odmalowany, przy ktrym Jezus Syn Boy, ze sw najmilsz Matk i w. Jzefem, opiekunem, w domu Nazareskim zwyk by pokarm przyjmowa. Obraz ten z Jeruzalem dosta si do Konstantynopola, a stamtd na Ru, gdzie go Lew, ksi Ruski, w zamku Beskim zoy, a w piset prawie lat Wadysaw, ksi Opolski, w r. 1382 tu go umieci, wielki i dosy okazay koci, oraz klasztor wybudowawszy, ktry zakonnikom reguy w. Pawa, pierwszego pustelnika, z Wgier sprowadzonym odda." (koniec cytatu) Obraz trafi na Jasn Gr dokadnie 31 VIII 1384 roku.

      Bardzo charakterystyczne na twarzy Matki Boskiej s rysy, pochodzce z 1430 roku, gdy obraz syn ju cudami, a sanktuarium napadli husyci i umylnie wity wizerunek uszkodzili. Renowacj fundowa w Krakowie Wadysaw Jagieo i obraz powrci po czterech latach do sanktuarium. W XVI wieku rnowiercy atakowali ze szczegln zawzitoci kult maryjny, tym samym Jasna Gra staa si symbolem twierdzy wiary katolickiej, a kult Czarnej Madonny odrnia Polakw-katolikw od heretykw.

      XVII wiek, zwany nie baz racji wiekiem elaza, przynis wielkie wojny religijne, a Rzeczpospolita Obojga Narodw (mimo blisko siedemdziesiciu lat wojen w XVII wieku) nie krzyowaa miecza z katolikami. Wielu historykw uwaa poow XVII wieku za przeom w dziejach Polski pod rnymi wzgldami. Zadawnione wady wewntrzne w postaci rzdw oligarchii magnackiej day o sobie zna jaskrawo, a symbol pniejszego upadku, czyli liberum veto wykorzystane zostao w 1652 roku przez posa Siciskiego z podjuszczenia hetmana Janusza Radziwia. W ten sposb demokracja szlachecka i wolnoci osobiste, ktrymi moglimy si chlubi od dwustu lat przybray karykaturaln posta. Narastajcy problem kozaczyzny ujawni si z ca moc w 1648 roku, a Rzeczpospolita okazaa si niezdoln do umierzenia powstania pod dowdztwem Bohdana Chmielnickiego. Ugoda perejasawska uczynia z powstania problem midzynarodowy, a nieprzygotowani do wojny z Rosj nie wystawilimy armii, zdolnej do powstrzymania Chowaskiego w jego inwazji na Litw. I tak jak niegdy Rzym zrwna z ziemi Kartagin na koniec ponad stuletnich zmaga, tak w 1655 roku Rosjanie palili i burzyli Wilno metodycznie przez ponad dwa tygodnie z zemsty za rywalizacj w procesie tzw. "sabiranija ruskich zjemljej". W takim stanie rzeczy wkroczyy na nasze ziemie wojska szwedzkie, ktrych krl Karol X Gustaw by do tego zachcany przez zdrajcw polskich z Hieronimem Radziejowskim na dugo wczeniej. Szwecja miaa z Rzeczpospolit zadawnione spory o Dominium Maris Baltici i sukcesj szwedzk.

      Tu wkraczamy w histori, znan Polakom przede wszystkim z opisu Henryka Sienkiewicza w "Potopie", ktry przez przeciwnikw Noblisty podwaany, miaem okazj konfrontowa z relacjami nuncjusza papieskiego Pietro Vidoniego. Spoczywaj one w Archiwach Watykaskich i do wikszoci - jak wynika z metryki rde - nikt przede mn nie siga. I tu zaskoczenie: literatura historyczna Henryka Sienkiewicza oparta w duym stopniu na jego wyczuciu, znajduje potwierdzenie w relacjach bezsprzecznie najlepiej zorientowanego nawczas w sprawach Rzeczpospolitej dyplomaty, czyli nuncjusza Vidoniego. Oczywicie, e Sienkiewicz czy w postaci literackiej dokonania kilku bohaterw i nadawa im inne nazwiska, ale nie naruszy - co jest z naszego punktu widzenia najwaniejsze - nie odmieni znaczenia obrony Jasnej Gry i pooy waciwe akcenty na postawach gwnych bohaterw.

      W 1655 roku poszo Szwedom z Rzeczpospolit atwiej ni innymi razy. Pospolite ruszenie z Wielkopolski kapitulowao natychmiast, a Janusz Radziwi w Kiejdanach specjaln umow uzna wadz krla szwedzkiego nad Litw. Mia przy tym w perspektywie wygospodarowanie sobie wadzy dla dynastii Radziwiw. Dla prawdy historycznej naley zaznaczy, e jego postpowanie nie odbiegao od wielu innych, a do dzisiaj znajduje akceptacj u wielu historykw litewskich. Z perspektywy Warszawy byo niewtpliwie ciosem w plecy dla prawowitego krla - Jana Kazimierza oraz wadz Rzeczpospolitej. Po kolejnych klskach i upokorzeniach Jan Kazimierz ustpowa pola Karolowi Gustawowi. Pada Warszawa, Radom, Kielce i po honorowej kapitulacji Krakw, mnie broniony przez Stefana Czarnieckiego, ktry zaraz podj walk podjazdow przeciw Szwedom. Jan Kazimierz, ktremu najwierniej towarzyszy nuncjusz papieski uda si na lsk, skd wypatrywa cudu.

      Rzeczywicie, cudem mona nazwa zwrot w wojnie, jaki nastpi w wyniku obrony Jasnej Gry. Czuli to i doceniali wspczeni wydarzeniom, a ich przebieg wyglda w skrcie nastpujco:

      Twierdza Jasnogrska bya modernizowana po holendersku w XVII wieku, miaa cztery bastiony, fortyfikacje ziemne, suche fosy, kazamaty i dysponowaa kilkunastoma armatami. Bronio jej ok. 150 onierzy, ktrym dopomagao ok. 70 zakonnikw i kilkudziesiciu onierzy z rozbitych wczeniej oddziaw. Klasztor i twierdza miay jeszcze jeden atut w osobie przeora Augustyna Kordeckiego, ktrego niezomny charakter sprawi, e nigdy nie zoono broni. On te pozostawi bardzo cenny opis obrony Jasnej Gry w swoim dziele, ktre zatytuowa "Nowa Gigantomachia" i ktre kilkakrotnie zacytuj.

      1 listopada Karol X Gustaw rozkaza gen. Burchardowi Mullerowi obsadzi twierdze, odcinajce komunikacj ze lskiem. Przydzieli mu pod komend hrabiego Wrzesowicza, a ten, zazdrosny o sukces swojego zwierzchnika, w nocy 8 listopada sprbowa zaj klasztor. Pisze Kordecki: "dla postrachu niezwyczajnym odgosem trb przerazi sugi boe, a zarazem wysa posw dla oznajmienia zakonnikom, aeby i oni, skoro ju wszystka Rzeczpospolita poddaa si krlowi szwedzkiemu, klasztor pod jego wadz oddali, w przeciwnym za razie grozi ostateczn zagad, ktrej opierajcy si jego woli dozna bd musieli od czterech tysicy onierzy, wkrtce pod mury podstpi majcych." (koniec cytatu). Wysani na rozmowy ojcowie usyszeli dania, ktre rwnie dobrze mona byo potraktowa jako postpowanie wroga w klasztorze ju zdobytym. Nic nie uzyskawszy Szwedzi odeszli spod klasztoru i zemcili si na okolicznych folwarkach. Charakterystyczne jest to, e cudami syncy obraz Czarnej Madonny zdyli paulini wywie poprzedniego dnia na lsk, spodziewajc si ataku szwedzkiego.

      18 listopada stan pod klasztorem gen. Muller, dysponujc ok. 3000 onierzy zdolnych do prowadzenia rnorakich dziaa oblniczych i osonowych. Wysannik Mullera zagrozi si, jeeli zakonnicy nie otworz podwojw klasztoru, ale odpowiedzi na to byy salwy armatnie z Jasnej Gry, skierowane na spichlerze w pobliu klasztoru. W ten sposb, niszczc wasne zapasy, nie chciano da Szwedom okazji do skorzystania z zabudowa. Poniewa za wielu Szwedw pokado si tam spa, wic zgotowano im ognist ani. Mieszkacy Jasnej Gry nabrali otuchy i utrudnili sobie dalsze rokowania. Niemniej jednak stale wysyano do siebie posw, wrd ktrych znalaz si niejaki Andrzej Kuklinowski, ktrego uwieczni Sienkiewicz, dodajc nieco fabuy. W rzeczywistoci, na danie wyjanienia, czy chodzi o zajcie miasta Czstochowy czy rwnie klasztoru, przynis on tylko list Karola Gustawa, potwierdzajcy, e Muller ma rozkaz zaj klasztor.

      Oblenie trwao do koca grudnia i miao wiele niepospolitych przypadkw, ktre zoyy si na jego wyjtkowo w naszej historii. Zdarzyo si na przykad, e jeden z Polakw, ktrzy chcieli si przy Szwedach obowi na pldrowaniu klasztoru, gdy wanie o tym przekonywa swoich kompanw, raony kul jasnogrsk w gow, spad martwy z konia. Innym razem, przyby do gen. Mullera jego siostrzeniec, by by wiadkiem zdobycia tak trudnego punktu oporu i gdy Muller odstpi mu gocinnie na noc swoje ko, to kula jasnogrska, przeszywszy cian namiotu razia go prosto w brzuch i roztrzaskaa do szcztu. mier siostrzeca nie przekonaa gen. Mullera do odwrotu, ale Szwedzi zaczli przebkiwa o siach nadprzyrodzonych. Gen. Muller nakazywa nasilanie ostrzau szczeglniej w dni witeczne Najw. Maryi Panny. Widzie te mogli Szwedzi jak murami cignie wtedy procesja z Najwitszym Sakramentem.

      Innym razem, idc pod oson mgy, ktr na yczenie Mullera mieli wyczarowa Finowie, Szwedzi podeszli pod sam klasztor, by bra go szturmem. Niektrzy zaczli ju wspina si na mury. Atoli nagle zasona mgy opada i stanli bezbronni wobec armat i muszkietw obrocw Jasnej Gry. Ponieli wielkie straty i uznali, e odczyniania jasnogrskie silniejsze s od ich czarw.

      Wrd spisanych ju po odejciu Szwedw cudownych zdarze, zwizanych z obron, znalaz si i ten o niejakim Dudziczu, ktremu zdao si, e widzi na murach niewiast, odzian w niebiesk szat, ktr wziwszy na cel, chcia postrzeli ze swego muszkietu. Jednake poczu po chwili, e zimna kolba muszkietu przymarza mu do policzka i dopiero chirurg uratowa go, odcinajc mu pat skry. Nastaway coraz wiksze mrozy, a koca oblenia nie byo wida.

      Muller sprowadzi z Krakowa dodatkowe dziaa, ale jedno z nich ulego samorozsadzeniu i poczynio spustoszenie wrd obsugi.

      Nadeszy wita Boego Narodzenia, ktre day wiksz otuch obrocom, a gdy jeszcze Szwedzi usyszeli jak szumnie obchodzi si z kapel imieniny Stefana Zamoyskiego w fortecy 27 grudnia, zupenie si zaamali. Gen. Muller zarzdzi odwrt. Cisza zalega wok Jasnej Gry. Obrocy wyszli niemiao i przekonali si naocznie, e okolica jest wolna. Jeszcze co najmniej dwukrotnie podczas potopu zapdzali si Szwedzi pod klasztor, ale ich podjazdy byy przeganiane przez polskie roty z pomoc artylerii fortecznej.

      Wiele napisano o heroicznej obronie Jasnej Gry. Ju niebawem po swojej klsce Szwedzi opublikowali w Amsterdamie kamliw ksieczk opisujc, jakoby broniona przez 20.000 Polakw Jasna Gra kapitulowaa po szturmie szwedzkim. Takie i inne zdarzenia zachciy przeora Kordeckiego do wydania w 1658 roku pamitnika obrony, ktry moe by dla wspczesnych wydawcw wzorem edycji tekstw rdowych. Cytuje bowiem in extenso tre bodaj caej korespondencji pomidzy Mullerem a Jasn Gr i odnotowuje punkt po punkcie szwedzkie propozycje kapitulacji. Zawiera te kilkanacie wiadectw cudw, jakie zawiadczyli naoczni wiadkowie zdarze i rozmwcy Szwedw.

      Pami obrony Jasnej Gry tak w literaturze naukowej jak i w literaturze piknej to jeden ze zwornikw naszej wsplnoty narodowej i religijnej. To obok takich zdarze jak chrzest Polski, bitwa pod Grunwaldem, odsiecz wiedeska, cud nad Wis, obrona Westerplatte, zdobycie Monte Cassino czoowe zdarzenie w pamici zbiorowej Polakw. Nie sposb jednak pomin wiadomoci, e tak w okresie stalinowskim jak i gierkowskim znaleli si historycy, ktrzy chcieli umniejszy znaczenie obrony Czstochowy. To smutne, bo po pierwsze faszowali lub przemilczali zdarzenia, dajc im faszyw interpretacj, a po drugie wpisali si w nurt atakowania naszego poczucia dumy narodowej, do ktrej ze wzgldu na Jasn Gr mamy szczeglne prawo.

      "W dramatycznych chwilach wojny nard szuka siy w gbokiej pobonoci do Matki Pana, czc si wok krla Jana Kazimierza. Wasn determinacj zawiadczy, e chce broni ziemi, na ktrej y, i tradycji, ktre go ksztatoway w tosamoci chrzecijaskiej" - napisa Benedykt XVI w rocznic lubw lwowskich.

      Bezporednim nastpstwem obrony Jasnej Gry byy wiekopomne wydarzenia z 1656 roku, ktre warte s nie mniejszej uwagi. Obrona Jasnej Gry staa si bowiem momentem zwrotnym w dziejach wojny pnocnej. Jak pisa prof. Szujski o victorii jasnogrskiej: "Fakt ten mia niesychany wpyw na umysy w Polsce, natchn or ojczysty ufnoci w opiek Najwitszej Panny i podnis cze dla Niej do rzdu tych najwzniolejszych uczu religijnych, z ktrych nie czowiek pojedynczy tylko, ale nard cay czerpie si niezomn w kadej klsce i w kadem trudnem przedsiwziciu." Nard uwierzy w zwycistwo nad protestanckim najedc, a krl powrci z ucieczki na lsk, by obj ponownie panowanie. Na kadym kroku triumfalnego powrotu podkrela cudown opiek Opatrznoci Boej i Matki Jezusa. Jego pobyt we Lwowie opisany w dziennikach zakonnych odznacza si naprawd wielk pobonoci. Krl spdza czas na pokucie, spowiedzi, praktykach miosierdzia ku zbudowaniu wielu ludzi. Oddanie narodu polskiego pod opiek Maryi byo na pewno aktem wielkiego zawierzenia mdroci boej, wynikajcej z przekonania, e w tak dramatycznym momencie tylko Maryja moe ocali i wyprosi aski potrzebne dla narodu. Krl mia szczeglne naboestwo do Matki Boskiej Czstochowskiej. W pniejszych latach wielokrotnie odwiedza klasztor a nawet pracowa przy odbudowywaniu fortecy. Zanim Jan Kazimierz wyprawi si na wojn, ufny w pomoc Maryi, widzc swoj sabo i potg wroga, odda pod Jej opiek cay nard. By gboko przekonany, e tylko odrodzenie wiary moe przebudzi spoeczestwo.

      1 kwietnia 1656 r. w katedrze lwowskiej przed obrazem Matki Boskiej askawej krl w obecnoci senatu zoy uroczysty lub Maryi. Pod koniec mszy w. Krl Jan Kazimierz zszed z tronu, zoy bero i koron, i pad na kolana, odmawiajc sowa: "Wielka Boga-czowieka Matko, Panno Najwitsza! Ja Jan Kazimierz, z aski Syna Twego, krla krlw i Pana mego i z Twego miosierdzia krl, upadszy do stp Twoich najwitszych Ciebie dzi za Opiekunk moj i za krlow Krlestwa mojego obieram. I siebie i moje Krlestwo Polskie, Ksistwo Llitewskie, Ruskie, Pruskie, Mazowieckie, mudzkie, Inflanckie i Czernichowskie, wojska obydwu narodw i lud cay twojej osobliwej opiece polecam, Twojej pomocy i litoci w tym przykrym krlestwa mojego stanie, przeciwko nieprzyjacioom w. Rzymskiego Kocioa pokornie bagam. A e mnie wielkie dobrodziejstwa Twoje z caym narodem moim do nowego i gorliwszego suenia Tobie pobudzaj, wic przyrzekam te na przyszo w mojem wasnem, senatorw moich i ludw moich imieniu Tobie Najwitsza Panno i Synowi Twemu Panu naszemu Jezuowi Chrystusowi, e cze i chwa Twoj wszdzie i zawsze po krlestwie mojem z najwiksz usilnoci pomnaa i utrzymywa bd. Obiecuj ponad to i lubuj, e jeeli za wielowadn przyczyn Twoj i wielkiego Syna Twego miosierdziem, nad nieprzyjacimi, a osobliwie nad Szwedami, Twoj i Syna Twego cze i chwa wszdzie przeladujcymi i zupenie niszczy usiujcymi, zwycistwo otrzymam, u Stolicy Apostolskiej stara si bd, aby ten dzie na podzikowanie za t ask Tobie i Synowi Twemu corocznie jako uroczysty i wity na wieki obchodzono i z biskupami krlestwa mojego przyo starania, a by to co obiecuj od ludu mego dopenione byo.

      A poniewa z wielkim blem serca mego oczywicie widz, e za zy i ucinienie ludzi wiejskiego stanu w Krlestwie mojem, Syn Twj sprawiedliwy sdzia wiata od siedmiu ju lat dopuszcza na klestwo moje kary powietrza, wojen i innych niesz, przeto obiecuj i przyrzekam oprcz tego: i ze wszystkimi memi stanami po przywrceniu pokoju uyj troskliwie wszelkich rodkw dla odwrcenia tych niesz i postaram si aby lud krlestwa mojego od uciemienia i niesprawidliwych ciarw by oswobodzony. Uczy to najmiosierniejsza Pani i Krlowo, aby jako mnie i stanom moim najszeczersz daa ch do uczynienia tych slubw, tak te u Syna Twego ask do ich wykonania uprosia. Amen."

      Tego dnia rwnie na nieszporach nuncjusz papieski po Litanii Loretaskiej Piotr Vidoni zaintonowa po raz pierwszy wezwanie: Krlowo Korony Polskiej - mdl si za nami! To wanie za rzdw Jana Kazimierza zwyczaj ten przyj si i rozpowszechni!

      Wiadomo o lubach lwowskich obiega Europ: jednych skaniajc ku Polsce, u innych wywoujc gniew. Olivier Cromwell - przywdca przymierza antykatolickiego zachca Szwedw do dalszych dziaa przeciw Polsce. Trzeba utrci - mwi - ten rg na bie bestii czyli kocioa katolickiego. Niebawem w Radnot wrogowie wyrazili nawet chc dokonania rozbioru Polski. Tymczasem wojsko polskie pod dowdztwem Czarnieckiego odnosio swoje pierwsze zwycistwa. Ju siedem dni pniej w bitwie pod Wark Karol X Gustaw zosta zmuszony do odwrotu. Jan Kazimierz odzyska Warszaw z pomoc pospolitego ruszenia i wociaskiej piechoty. Dalej w pochodzie wojska polskie wkroczyy do Prus i do Nowej Marchii Brandenburskiej, aby zmusi Elektora do zerwania przymierza ze Szwedami. A Stafan Czarniecki sciga Szwedw a za morze, do Danii, co zostao uwiecznione w naszym hymnie narodowym.

      Wojna skoczya si 3 maja 1660 r. pokojem oliwskim. Przyszed czas aby wypeni dane obietnice. Jeszcze w trakcie trwania dziaa wojennych krl proponowa pewne zmiany; midzy innymi zniesienie zgubnego liberum veto. Niestety jego reformy zostay odrzucone. Prby wzmocnienia wadzy krlewskiej take spotkay si z oporem. O najwaniejszym postulacie lubw: polepszeniu doli chopa szlachta nie chciaa nawet sysze. Jak pisa Szymon Starowolski pycha przeszkodzia Polakom w wypenieniu lubw tj. w zniesieniu paszczyzny. Jan Kazimierz popada w coraz wikszy konflikt ze szlacht. W kocu zniechcony abdykowa w 1668 r. Wyjecha do Francji, gdzie zmar w 1672 r. Jan Kazimierz wyrazi w swoich lubach, e Bg karze Polsk za ucisk ludu. luby lwowskie byy wic katolickim przypomnieniem caej Europie chrzecijaskich praw czowieka. Mia to by przykad mioci spoecznej i braterstwa narodw. Hasa Rewolucji Francuskiej: rwno, wolno, braterstwo tak krwawo goszone w 1789 r., ju 150 lat wczeniej w Polsce miay szanse zaistnie. Duch lubw jednak y w narodzie, budzi sumienie. Pewn prb podjcia lwowskich zobowiza staa si Konstytucja 3-maja, ktra na drodze prawodawczej zamierzaa wypeni narodowe przyrzeczenie. Okres zaborw nie sprzyja publicznemu kultowi. Mimo obecnoci Maryi na sztandarach i we wszystkich bodaj modlitwach o wyzwolenie z zaborw, wezwanie Maryja - Krlowa Polski byo tylko pragnieniem, bo, aby to si zicio oficjalnie i Polska moga mie tak Monarchini, pastwo musiao by najpierw wolne.

      Ale pierwsza aktualizacja lubw miaa miejsce ju w 1904 r. na zakoczenie Kongresu Mariaskiego we Lwowie. Abp Bilczewski doda wtedy do tekstu krlewskiego zobowizanie do walki o sprawiedliwo spoeczn, jedno narodow: "aby wszystkim stanom, a zwaszcza ludowi i robotnikom, staa si sprawiedliwo." Po 1918 r., kiedy zawiso nad Polsk kolejne niebezpieczestwo -inwazja bolszewicka -biskupi przybyli na Jasn Gr ponownie zawierzy Matce Boskiej Polsk. Bo bitwie pod Warszaw francuski genera Weygand powiedzia: "wiat zacign w 1920 r. wielki dug wdzicznoci wobec Polski, ktra raz jeszcze bya przedmurzem chrzecijastwa".

      W 1956 r. u stp Matki Boskiej Czstochowskiej luby odnowi prymas Wyszyski z komunistycznego wizienia.

      Mimo, e na tysiclecie chrztu Polski wadze komunistyczne chciay aresztowa obraz jasnogrski, wysyajc suby specjalne do Czstochowy to nie osigny swego zamierzenia. Czarna Madonna bya z nami obecna, a widomym tego znakiem bya peregrynacja pustych ram, co pamitam, zrobio na mnie jako czterolatku kolosalne wraenie, gdy kardyna Karol Wojtya przyjecha z pustymi ramami do naszej parafii.

      W 2006 roku kard. Jaworski powiedzia podczas uroczystoci w katedrze lwowskiej: " Maryjo Panno askawa! Tutaj, przed cudownym obrazem, wadcy pastw wkadali na skronie Twojego Syna i Twoje korony. Jan Pawe II na znak swego oddania powici koron i ofiarowa Ci zot r. Idc ich ladami, w 350 rocznic lubw Jana Kazimierza my, zebrani w tej katedrze, obieramy ci ponownie nasz krlow! Bd nasz pani! Prowad nas!"

      I waciwie, docierajc do dnia dzisiejszego w tym chronologicznym przegldzie, naleaoby na tym zakoczy zarys historii sanktuarium i lubw narodu polskiego, ale z myl o dniu dzisiejszym i o przyszoci, parafrazujc Adama Mickiewicza dodam:

      "Panno wita, co Jasnej bronisz Czstochowy

      I w Ostrej wiecisz Bramie"

      Mdl si za nami, ktrzy do Ciebie pielgrzymujemy!

Anna i Piotr Boro

Informacje | Grupy | Ogoszenia | Rne | Wypominki | Historia | Kronika | Galeria | Panoramy | Artykuy
(c) 2023 parafiadabrowaszlachecka.pl