Informacje Ogłoszenia Historia Kronika Galeria Panoramy
Informacje Ogólne
Ogłoszenia Duszpasterskie
Wypominki Dąbrowa Szlachecka
Wypominki Wyźrał
Historia Parafii
Kronika Parafialna
Galeria Parafii
ŚDM Kraków 2016
Rekolekcje 2015
Misje Parafialne 2013
Peregrynacja w Naszej Parafii
Grupy Parafialne
Artykuły Parafian
Różne Ogłoszenia
Zdjęcia Panoramiczne

Całkowita liczba odwiedzin:

Historia Parafii NMP Królowej Polski w Dąbrowie Szlacheckiej

Kościół parafialny: wybudowany w 1960, konsekrowany w 1973
Rok Erygowania Parafii: 1982
Odpust: NMP Królowej Polski, 3 maja
Liczba mieszkańców: 1388: Dąbrowa Szl.(388), Wołowice (827), Wyźrał (173)

Pomysł budowy kościoła

Dość Niezwykłe są dzieje tego kościoła. Mieszkańcy Dąbrowy Szlacheckiej jeszcze przed wojną w 1939 roku chcieli wybudować kościół obok istniejącej małej kaplicy. Jeden z mieszkańców wioski ofiarował już nawet działkę na ten cel. Niestety, wojna przekreśliła te plany. Powrócono do nich dopiero po 1956 roku, czyli po "odwilży październikowej", gdy osłabły nieco prześladowania Kościoła, do jakiego dochodziło w okresie stalinowskim. Wtedy ówczesny probozcz z parafii w Czernichowie - do której wówczas należała Dąbrowa Szlachecka - powziął myśl wybudowania jednego kościoła, który byłby świątynią parafialną dla Jeziorzan, Rącznej, Dąbrowy i Wołowic. W ten sposób wioski bardzo odległe od Czernichowa miały utworzyć jedną parafię.

PLAN
Plan orientacyjny z 1957 roku.

Te plany wywołały jednak sporo emocji wśród ludzi. W przeprowadzonym referendum opowiedzieli się przeciwko takiej koncepcji, ponieważ każda wioska chciała mieć swój własny kościół. W tej sytuacji proboszcz z Czernichowa zrezygnował ze swoich planów

Strażacy budują kościół

To jednak nie zraźiło mieszkańców Dąbrowy. Postanowili własnymi siłami wybudować u siebie świątynię. Ogromny wkład w to dzieło włożył Franciszek Śmiech, komendant miejscowej Ochotniczej Straży Pożarnej. Strażacy organizowali różne imprezy i przedstawienia religijne, z których dochód przeznaczali na zakup materiałów budowlanych. W 1958 roku władze wydały stosowne pozwolenie, ale z zastrzeżeniem, że jeśli świątynia nie zostanie zbudowana w ciągu dwóch lat, to budynek zostanie wyburzony. Widocznie urzędnicy komunistyczni liczyli na to, że niewielka wioska, zamieszkała zaledwie przez kilkaset osób, nie podoła takiemu zadaniu. Kamień węgielny wmurował 5 lipca 1959 roku biskup Karol Wojtyła. Do budowy dołączyli się także niektórzy mieszkańcy sąsiednich Wołowic. Były jednak takie okresy, że prace budowlane posuwały się w wolnym tempie. Mimo tego budowę ukończono już w 1960 roku. Władze nie podarowały tego komendantowi straży pożarnej. Franciszek Śmiech, jak zapisał we wspomnieniach, tylko w ciągu jednego miesiąca był kilkanaście razy wzywany na przesłuchania do prokuratury w Krakowie.

KOŚCIÓŁ
Według projektu kościół miał mieć wieżę, lacz na to nie zgodziły się ówczesne władze.

Samodzielna wspólnota

Nie od razu wybudowany kościół służył w pełni mieszkańcom Dąbrowy. Najpierw 6 maja 1962 roku Ks.Bp Julian Groblicki święci kościół, a następnie w 1969 roku erygowany został ośrodek duszpasterski. Duszpasterską posługę pełnili księża z Czernichowa oraz Ks. Marian Wolak, który w sierpniu 1963 roku został rektorem kościoła, aż do utworzenia parafii, co nastąpiło dopiero w 1982 roku. W jej granicach znalazła się Dąbrowa Szlachecka (ok. 400 mieszkańców), Wyźrał (170 mieszkańców) oddalony od kościoła o 6km, oraz część Wołowic, zamieszkiwana przez ponad 800 osób). Druga część tej miejscowości pozostaje dalej w granicach parafii w Czernichowie. Ten podział był w przeszłości przez niektóych mieszkańców Wołowic nieakceptowany i wywoływał wiele nieporozumień.

Konsekracja kościoła - 6 maj 1962 roku
6 maja 1962 roku - Ks. Bp Julian Groblicki święci kościół

Czy wiesz że pierwsza Msza św. została odprawiona 24 grudnia 1961 roku?

Niniejsza historia została opracowana na podstawie artykułu z Gościa Niedzielnego z dnia 6 maja 2007, który z kolei został zaczerpnięty z maszynopisu Ks. Mariana Wolaka z dnia 16 listopada 1965r.

Kościół został konsekrowany 11 czerwca 1973 roku przez Ks.Bp Julian Groblickiego

procesja wokół kościoła - lata 199x
procesja wokół kościoła - lata 199x

1 maja 2007 roku J.E. Ks. Bp Jan Zając odprawił Mszę Świętą z okazji 50 - lecia kościoła i 25 -rocznicy Erygowania Parafii NMP Królowej Polski w Dąbrowie Szlacheckiej.

Informacje | Grupy | Ogłoszenia | Różne | Historia | Kronika | Galeria | Panoramy | Artykuły
(c) 2024 parafiadabrowaszlachecka.pl