Informacje Ogłoszenia Historia Kronika Galeria Panoramy
Informacje Ogólne
Ogłoszenia Duszpasterskie
Wypominki Dąbrowa Szlachecka
Wypominki Wyźrał
Historia Parafii
Kronika Parafialna
Galeria Parafii
ŚDM Kraków 2016
Rekolekcje 2015
Misje Parafialne 2013
Peregrynacja w Naszej Parafii
Grupy Parafialne
Artykuły Parafian
Różne Ogłoszenia
Zdjęcia Panoramiczne

Całkowita liczba odwiedzin:

Kronika Parafii NMP Królowej Polski w Dąbrowie Szlacheckiej

Powstanie kroniki

Kronikę parafialną zaczął spisywać Ks. Proboszcz Andrzej Famułka w roku 1987. Do czasu Erekcji Parafii miały miejsce spory i konflikty z parafią w Czernichowie. W roku 1982 Ks. Kard. Franciszek Macharski wydał Dekret o Erekcji Parafii Najświętszej Maryji Panny Królowej Polski w Dąbrowie Szlacheckiej. Dekret ma nr 483 z datą 1982.02.20. Pierwszym proboszczem zgodnie z powyższym dekretem był Ks. Aleksander Zemła w latach 1982-86, a następnie od 20 września 1986 do 30 czwerwca 2011 Ks. Proboszcz, który spisał tą kronikę. Od 1 lipca 2011 proboszczem jest Ks. Józef Sowa

1986 Rekolekcje Adwentowe
Oto zdjęcie pamiątkowe: Ks. Dziekan Jan Sala i Ks. Wicedziekan Stanisław Murzyn
(w środku Ks. Proboszcz Andrzej Famułka)

Rok 1986 Rekolekcje Adwentowe

Ks. Proboszcz wygłosił Rekolekcje Adwentowe przy dużej fekwencji wiernych, a owocem tych rekolekcji była spowiedź adwentowa całej parafii. Uroczystą Mszą św. i nabożeństwem zakończono ok 1986, a następnego dnia rozpoczęliśmy Nowy Rok, który dla świata był rokiem schronienia dla bezdomnych, dla całej Polski rokiem Eucharystycznym, dla diecezji rokiem 100-lecia koronacji Obrazu Pani Kalwaryjskiej, a dla nas rokiem starań wokół budowy Punktu Katechetycznego w Wołowicach.

Rok 1987, 11 styczeń, Niedziela

Ks. Bp Kazimierz Górny udzielił Sakramentu Bierzmowania 38 osobom. W latach 1980-83 Ks. Proboszcz Andrzej Famułka był Wikarym w Oświęcimiu, gdzie Proboszczem był Ks. Bp Kazimierz Górny.

1987 11 styczeń 1987 11 styczeń 1987 11 styczeń
Zdjęcia pamiątkowe z uroczystości

Rok 1987, 5 maj, Niedziela

Uroczystym dniem był dzień 3 maja Odpust Parafialny. Sumę odpustową odprawił Ks. Dziekan z Kęt Ferdynand Bochaczyk. Kazania głosił na wszystkich Mszach Św. Ks. Kan. Eugeniusz Góra Proboszcz z Parafii Św. Szczepana z Krakowa

1987 3 maj Odpust Ks. Prałat Stanisław Murzyn - z lewej strony
Ks. Prałat Eugeniusz Góra - z prawej strony
1987 3 maj Odpust Sumę Odpustową odprawiał i Kazanie głosił
+Ks. Dziekan z Kęt - Ks. Prałat Ferdynand BohaczykRok 1987 sierpień dzień 23 - Wołowice Punkt Katechetyczny

Plany budowy Punktu katechetycznego były gotowe w miesiącu marcu, a zatwierdzono je 31 marca, następnie 6 kwietnia wytyczono teren pod budowę. W poniedziałek Wielkanocny Ks. Proboszcz z wiernymi odprawił modły na placu budowy, modlitwy okazały się skuteczne bo kiedy następnego dnia rozpoczęto budowę, budynek rósł "jak grzyby po deszczu" i nawet nie wiadomo jak to się stało, że po dwóch i pół miesiąca budynek był gotowy w stanie surowym. Ostatecznie zakończono budowę 21 sierpnia 1987 roku. W budynku katechetycznym w korytarzu wmurowany jest kamień z Nazaretu, a życzeniem Ks. Proboszcza jest, aby każdy w tym domu czuł się tak jak Święta Rodzina w Nazarecie. W dachu budynku jest przygotowana duża wnęka na dużą figurkę, która została zamówiona w Piekarach Śląskich.

W pamięci wiernych pozostanie piękna Uroczystość jaka miała miejsce 23 sierpnia. W ten niezapomniany dzień przybył sam Ks. Kardynał Macharski i w czasie Mszy Świętej poświęcił ten budynek. Na przyjazd tak dostojnego Gościa mieszkańcy udekorowali pięknie całą drogę i swoje domy, a na placu przed budynkiem zgromadzili się ludzie nie tylko z Parafii ale również z całej okolicy. Przybyło wiele osóobistości z Krakowa, byli również pracownicy Urzędu Gminy w Czernichowie z Naczelnikiem na czele. W czasie tych uroczystości grałą miejscowa orkiestra OSP z Dąbrowy Szlacheckiej, śpiewał również zespół muzyczny, a OSP z Wołowic wyjechała bojowym wozem i pilotowała Ks. Kardynała aż na samo miejsce modlitwy. Warto podkreślić, że w czasie budowy jak i również w przygotowaniu samej uroczystości bardzo udzielali się mieszkańcy Wołowic parafii czernichowskiej.

1987 23 sierpień Wołowice 1987 23 sierpień Wołowice
1987 23 sierpień Wołowice
Zdjęcia pamiątkowe z uroczystości poświęcenia Domu Katechetycznego w Wołowicach

1987 23 sierpień Wołowice
Na zdjęciu widzimy jak spowiada + Ks. Bolesław Mleczko

Rok 1987

Rok 1987 był rokiem Kongresu Eucharystycznego, na który przybył do naszej ojczyzny Papież Jan Paweł II. Kilka osób z Parafii pojechało do Tarnowa, a kilkaset do Krakowa. W Parafii również obchodzony był Tydzień Eucharystyczny, były również dłuższe i krótsze adoracje. Obecnie kościół jest otwarty w ciągu dnia, tak więc wierni mają możliwość odprawiania prywatnej Adoracji Najświętszego Sakramentu. Również dzieci z Dąbrowy Szlacheckiej wstępują do kościoła idąc i wracając ze szkoły.

W roku 1987 zakupiono do kościoła Obraz Matki Bożej Nieustającej Pomocy i raz w miesiącu odprawiana jest Nowenna. Delegacja z parafii przywiozła dwa Obrazy Pani Jasnogórskiej i Obrazy te wędrują po naszych rodzinach. Peregryncja zakończy się 2 maja 1988 roku. To wszystko z tej razji, że papież ogłosił rok 88/89 Rokiem Maryjnym.

W roku 1987 wyświetlono w kościele film - "Ojciec Pro" /wspaniały!/ odbyły się dwie prelekcje wygłoszone przez Lekarzy - pierwsza na temat alkoholizmu, a druga o udzieleniu pierwszej pomocy. Parafia zorganizowała również Kurs na kartę moto-rowerową i rowerową ale niestety wyznaczono nam, że egzamin nie może się odbyć w budynkach parafialnych. W Kursie wzięło udział 78 osób. Ks. Proboszcz zamówił i zaprenumerował różne czasopisma i gazety katolickie /130 egz/, wszystkie znikają po rannej Mszy Świętej. Odbywają się też w kościele projekcje przeźroczy, a przez trzy dni były wyświetlane fimy video. Jedna Msza Św. w kwartale jest w j. łacińskim a w czasie Św. Liturgii wspaniale śpiewa "Chórek" założony przez P. Organistkę.

Lata 1988-1989

Rok 1988 był rokiem Peregrynacji Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej po wszystkich rodzinach naszej parafii. J.E.Ks.Bp Albin Małysiak przeprowadził Wizytę Kanoniczną dnia 19 kwietnia 1988.

1988 19 kwiecień
19 kwietnia 1988 - Ks. Bp Albin Małysiak podjął temat budowy kościoła na Wyźrale

Ks. Biskup rozmawiał z J.E.Ks. Kardynałem Franciszkiem Macharskim, który jest za tym, aby była odprawiana Msza Św. na "Wyźrale". Z "Wyźrału" do kościoła parafialnego drogą asfaltową jest ponad 6km przez pola drogą nieutwardzoną 3km 700m zaś do innych kościołów: do Liszek 4km 900m, do Czernichowa 4km 600m.

Sumę odpustową odprawił Ks.Kan. Marian Wolak, była też pięka uroczystość 25-lecia kapłaństwa Ks.Kan. Aleksandra Zemły. Proboszcz zorganizował dwie pielgrzymki do Niepokalanowa i Częstochowy. W GOK-u odbył się spektakl teatralny o Objawieniu Matki Bożej z Lourdes. Wystąpiła grupa z Kaniowa.

W kościele usunięto usterki malowania kościoła, wymurowaliśmy murki na balkonach z drzwiami. Dzięki temu ciepło nie ucieka na strych kościoła. Wstawiliśmy 4 nowe drzwi do kościoła. Zakupiliśmy ławki na chór, wierni z parafii wyremontowali przystanek PKS-u i wmurowano tam jedną łąwkę. Przed kościołem umieściliśmy stojaki na rowery. Został też zakupiony złoty ornat do kościoła. Sprawiliśmy też nowy sprzęt do nagłośnienia dzwonów. Wykonując w kościele wejście ewakuacyjne - powstała z prawej strony kaplica, w której w niedzielę na Mszach Świętych gromadzą się matki z małymi dziećmi. Kaplica ta jest otwarta na adorację P.Jezusa w Najświętszym Sakramencie. Kiedy jest duży mróz w tej kaplicy jest Msza Św. poranna w tygodniu

Rok 1990

W roku 1990 wykonaliśm bardzo ważną inwestycję: oświetlenie zewnętrzne wokół kościoła. Posadziliśmy drzewa ozdobne koło kościoła i w stronę olebanii. Cała skarpa koło kościoła została wyrównana i wymodelowana.

Rok 1990 jest również wejściem Katechezy do sal szkolnych. W Domu Katechetycznym odbywają się zajęcia szkolne. Przy kościele zostałą umieszczona nowa gablotka na ogłoszenia. Organy były nieuziemione - dla bezpieczeństwa zostało to też wykonane. Parafia zwróciła się do Gminy, aby na własny koszt wykopać studnię na cmentarzu i wybudować małą kaplicę. Otrzymaliśmy niestety odpowiedź negatywną, więc nie moigliśmy planów zrealizować.

Rok 1991

  • Prymicje Ks. Kazimierza Guzika, Kapucyna
  • 14.09.1991 poświęcenia kaplicy Podwyższenia Krzyża Świętego (na Wyźrale) dokonał J.E.Ks.Bp Kazimierz Górny
  • Kaplica na Wyźrale
    Kaplica na Wyźrale

Rok 1992,, 22 kwiecień

Kartka wielkanocna od Papieża Jana Pawła II
Kartka wielkanocna od Papieża Jana Pawła II

Rok 1992, 22 czerwiec

Kapliczka w Wołowicach z roku 1876 przepisana na własność parafii. Wymiary 3,5 x 5,5 = 20m2. W kaplicy znajduje się Obraz Matki Bożej Różańcowej - Święty Dominik, Św. Katarzyna ze Sieny. Za obrazem powieszonym na ściane znajduje się Obraz Św. Józefa.

Kaplica w Wołowicach
Kaplica w Wołowicach

Kilka słów o kaplicy w Wołowicach z kroniki szkoły:
  • (1817 początek szkoły w Wołowicach, wybudowano w 1844 r.)
  • 1876 wybudowano w środku wsi Wołowice kaplicę tzw. dzwonnicę
  • 1895 kierownik szkoły Jan Kuźma wystarał się
  • o zezwolenie na Mszę św. w kaplicy
  • 1992 Proboszcz wniósł pismo do gminy, o przepisanie tej kapilcy na własność Parafii.

Rok 2000, 22 marzec

NAWIEDZENIE. Po drodze do Dąbrowy Szlacheckiej obraz zatrzymał się na krótko przed kaplicą na Wyźrale, witany przez tłymy wiernych. Przed każdym prawie domem Dąbrowy Szlacheckiej czekali mieszkańcy ze świecami, aby powitać przejezdżający Obraz, a na drodze do kościoła rozstawiono transparenty z wezwaniami Litanii Loretańskiej.

Nawiedzenie
Pamiątkowe zdjęcie

Rok 2001

W roku 2001 otynkowano kościół.

Otynkowany kościół Otynkowany kościół
Otynkowany kościół

Rok 2002

Kościół został otynkowany, jest nowy dach. Trzeba wykonać renowację malowania wewnątrz kościoła i wykonać dzwonnicę. Marzy nam się dzwonnica, jaka jest przy kościele NMP Królowej Polski w Kobielicach (Foto).

Rok 2002 - nowy dach na kościele     Maży nam się podobna dzwonnica
Rok 2002 - nowy dach na kościele      Marzy nam się podobna dzwonnica

Rok 2003

Powstał komitet budowy kościoła w Wołowicach.

Powstanie 8 Róż Różańca Świętego, w każdej po 20 osób.

18 października rozpoczynamy wędrówkę Relikwi Św. Andrzeja Boboli Patrona Polski. W teczce jest Książka, Album, Film, Rozważania Różańcowe Papieża Jana Pawłą II i Różaniec. Modlimy się szczegółnie w 25 rocznicę wyboru Papieża Jana Pawła II.

Rok 2004

Odnowienie świątyni. W ostatnią niedzielę adwentu, metropolita krakowski Kard. Francizek Macharski poświęcił przed kościołem Krzyż Misyjny oraz odnowioną polichromię wewnątrz kościoła i odrestaurowany obraz NMP Królowej Polski w głównym ołtarzu. Nowa polichromia, której autorami jest małżeństwo artystów Konarskich przedstawia w czterech obrazach historię zawierzenia Narodu MB Królowej Polski oraz wizerunki świętych. Zamontowano nowe nagłośnienie, a na wieży elektryczne dzwony i sygnaturkę wygrywającą religijne melodie. Ponadto zainstalowano ekologiczne olejowe ogrzewanie.

Kard. Franciszek Macharski poświęcił polichrmię w kościele
Kard. Franciszek Macharski poświęcił polichrmię w kościele

Rok 2006 - 8 kwietnia

Ósmego kwietnia, w pierwszą rocznicę pogrzebu Jana Pawłą II, w sankturaium Bożego Miłosierdzia w Łagiernikach Ks. Kard. Stanisław Dziwisz udzielił błogosławieństwa 61 mężczyznom, nadzwyczajnym szafarzom Komunii Świętej. Było to pierwsze takie wydarzenie w historii archidiecezji krakowskiej. Odtąd nadzwyczajni szafarze będą pomagać kapłanom w parafii w posłudze chorym. Dzięki temu chorzy będą mogli przyjmować Komunię Świętą w niedzielę i święta. Zwracając się do nadzwyczajnych szafarzy, powiedział, że ich programem życia i działania powinny być słowa: "Nie lękajcie się". W naszej parafii jest dwóch szafarzy nadzwyczajnych.

Kard. Stanisław Dziwisz poświęcił krzyże będące oznaką posługi szafarza i wręczył je każdemu
Kard. Stanisław Dziwisz poświęcił Krzyże będące oznaką posługi szafarza i wręczył je każdemu
(nasz szafarz - drugi na zdjęciu)

Zdaniem proboszcza:

Poniższa wypowiedź dla Gościa Niedzielnego (6 maj 2007) w 25 rocznicę erygowania parafii Matki Bożej Królowej Polski w Dąbrowie Szlacheckie

Jesteśmy jedyną parafią w dekanacie, gdzie pełnią posługę świeccy szafarze Eucharystii. Mamy dwóch szafarzy, którzy w każdą niedzielę zanoszą Pana Jezusa do kilkunastu chorych. I co najważniejsze, chorzy są bardzo z tego zadowoleni.

                   

Szafarze z naszej Parafii :
Mirosław Łagosz zam. Wołowice 191 Tel. 0-12-280-20-83 lub 668-369-227
Roman Proszkowiec zam. Zagacie 50 Tel.0-12-280-62-94
Stanisław Jankiewicz, Dąbrowa Szlachecka 70, tel. 507-808-087Sobota 27 października 2008
kościół NMP Królowej Polski w Dąbrowie Szlacheckiej

Msza Święta sprawowana przez Ks. Proboszcza dla członków Rad Parafialnych oraz innych grup duszpasterskich i modlitewnych z dekanatu czernichowskiego.
Ks. dr Stanisław Szczepaniec przed mszą świętą wygłosił referat


foto z niedzielnej Mszy Świętej


Kaplica WyźrałZebranie Formacyjne Rad Parafialnych
i Innych Zespołów działających w Parafiach Dekanatu Czernichowskiego

Sobota 24 stycznia 2009
Wszystkie zdjęcia można pobrać:
rozdzielczość 1051x709 (rozmiar pliku 10MB).

Informacje | Grupy | Ogłoszenia | Różne | Historia | Kronika | Galeria | Panoramy | Artykuły
(c) 2024 parafiadabrowaszlachecka.pl