Informacje Ogłoszenia Wypominki Historia Kronika Galeria Panoramy
Informacje Ogólne
ŚDM Kraków 2016
Grupy Parafialne
Ogłoszenia Duszpasterskie
Różne Ogłoszenia
Wypominki Roczne
Historia Parafii
Kronika Parafialna
Galeria Parafii
Rekolekcje 2015
Misje Parafialne 2013
Peregrynacja w Naszej Parafii
Zdjęcia Panoramiczne
Artykuły Parafian

Proboszcz ks. Mieczysław Gawor tel. 516-737-910


W Y P O M I N K I   R O C Z N E   2018 / 2019


Za zmarłych wypominanych modlimy się w każdą niedzielę przed Mszą Świętą i odprawiamy za nich Mszę Świętą w trzeci piątek miesiąca.


Prośmy Miłosiernego Boga,

Za przyczyną Świętej Bożej Rodzicielki Maryi – Królowej Polski,

Św. Józefa patrona Kościoła Świętego i dobrej śmierci

i Wszystkich Świętych,

aby łaski szczęścia wiecznego dostąpiły dusze zmarłych

polecanych przez nas

w tej modlitwie


Z M A R L I :


PAPIEŻE:


Jan Paweł I


BISKUPI KRAKOWSCY:


bp. Julian Groblicki ; bp. Jan Pietraszko; bp. Stanisław Smoleński ;

bp. Albin Małysiak; Kard. Stanisław Nagy, Kard. Franciszek Macharski


KAPŁANI:


ks. Stefan Boroń, ks. Jan Grzesiak, ks. Franciszek Przebinda, ks. Tadeusz Styczeń,

ks. Augustyn Kotyrba, ks. Stanisław Migas, ks. Józef Guzik, ks. Marian Stawarz,


FUNDATORZY, BUDOWNICZY I DOBROCZYŃCY NASZEGO KOŚCIOŁA I KAPLICY,

NASI RODZICE, RODZEŃSTWO, KREWNI, SĄSIEDZI,

PRZYJACIELE, KOLEDZY , ZNAJOMI ,

ZMARŁYCH DRUHÓW OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ Z WOŁOWIC I DĄBROWY


ORAZ WSZYSCY ŚWIĘTEJ PAMIĘCI WIERNI ZMARLI :
Otoczmy nasza modlitwą:


Ojcze Nasz… Zdrowaś Maryjo…

Wieczny Odpoczynek… lub Dobry Jezu a nasz Panie…


Akty strzeliste za zmarłych:


  • Boże, miłosierny Panie, daj duszom sług i służebnic Twoich miejsce w niebie, błogosławiony pokój i jasność Twojego światła.


  • Panie, wysłuchaj łaskawie naszych modlitw za dusze sług i służebnic Twoich, za które się modlimy, prosząc, abyś je przyjąć raczył do społeczności swoich Świętych.


  • Spraw, prosimy Cię, Panie, aby dusze sług i służebnic Twoich, oczyszczone ze swoich win, otrzymały przebaczenie i wieczny odpoczynek.


Módlmy się:

Boże, Ty sprawiłeś, że Twój Syn zwyciężył śmierć i wstąpił do nieba, daj wszystkim wiernym zmarłym udział w Jego zwycięstwie nad śmiercią, aby mogli na wieki oglądać Ciebie , swojego Stwórcę i Odkupiciela. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą i Duchem Świętym, żyje i króluje na wieki wieków. Amen.

lub:

Módlmy się:


Boże , Stwórco i Odkupicielu wszystkich wiernych, udziel swoim zmarłym sługom i służebnicom odpuszczenia wszystkich grzechów; niech przez nasze modlitwy dostąpią miłosierdzia, którego zawsze pragnęli. Przez Chrystusa Pana Naszego. Amen.


lub:


Módlmy się:


Boże, ty pragniesz zbawienia ludzi i hojnie udzielasz przebaczenia, prosimy Cię, abyś za wstawiennictwem Najświętszej Maryi, zawsze Dziewicy, i wszystkich Świętych, dopuścił naszych zmarłych krewnych, przyjaciół i dobroczyńców do udziału w wiecznej szczęśliwości. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.


Dusze wszystkich zmarłych przez miłosierdzie Boże niech odpoczywają w pokoju. Amen.


MODLITWA ANIOŁ PAŃSKI


P: Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi.

W: I poczęła z Ducha Świętego.


Zdrowaś Maryjo…


P: oto ja , służebnica Pańska .

W: Niech mi się stanie według słowa Twego.


Zdrowaś Maryjo…


P: A Słowo stało się ciałem.

W: I zamieszkało miedzy nami.


Zdrowaś Maryjo…


P: Módl się za nami święta Boża Rodzicielko.

W: Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych


P: Módlmy się:

Łaskę Twoja prosimy cię, Panie, racz wlać w serca nasze, abyśmy którzy za zwiastowaniem anielskim Wcielenie Chrystusa, Syna Twego poznali, przez Mękę Jego i Krzyż do chwały zmartwychwstania byli doprowadzeni. Przez Chrystusa pana naszego.


W: Amen.

W okresie Wielkanocnym:


P: Królowo nieba wesel się , alleluja.

W: Bo Ten, któregoś nosiła, alleluja.

P: Zmartwychwstał, jak powiedział, alleluja.

W: Módl się za nami do Boga, alleluja.


P: Raduj się i wesel panno Maryjo, alleluja.

W: Bo zmartwychwstał Pan prawdziwie, alleluja.P: Módlmy się:


Boże, któryś raczył weselić świat przez zmartwychwstanie Syna Twego, Pana naszego Jezusa Chrystusa, daj, prosimy, abyśmy przez Jego Rodzicielkę, Maryję Pannę, dostąpili radości życia wiecznego. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.LITANIA ZA ZMARŁYCH


Kyrie elejson. Chryste elejson. Kyrie elejson.

Chryste, usłysz nas,

Chryste, wysłuchaj nas.

Ojcze z nieba Boże, Zmiłuj się nad nami

Synu, Odkupicielu świata, Boże, Zmiłuj się nad nami

Duchu Święty, Boże Zmiłuj się nad nami

Święta trójco, jedyny Boże, Zmiłuj się nad nami

Święta Maryjo Módl się za nami

Wszyscy święci Aniołowie i Archaniołowie Módlcie się za nimi

Wszystkie święte niebieskie duchy Módlcie się za nimi

Wszyscy święci patriarchowie i prorocy

Wszyscy święci Apostołowie i Ewangeliści

Wszyscy świeci niewinni Młodziankowie

Wszyscy święci Męczennicy

Wszyscy święci Biskupi i Wyznawcy

Wszyscy święci Doktorzy Kościoła

Wszyscy święci Kapłani i Lewici

Wszyscy święci Zakonnicy i Pustelnicy

Wszystkie święte Panny i Wdowy

Bądź im miłościw Przepuść im Panie!

Bądź im miłościw Wysłuchaj nas Panie!

Od mąk czyśćcowych Wybaw ich Panie

Przez twoje Wcielenie,

Przez Twoje narodzenie,

Przez Twój Chrzest i post święty,

Przez trudy Twego życia,

Przez Krzyż i Mekę Twoją,

Przez Śmierć i pogrzeb Twój,

Przez Zmartwychwstanie Twoje,

Przez Wniebowstąpienie Twoje,

Przez zesłanie Ducha Świętego pocieszyciela,

My grzeszni, Ciebie prosimy za cierpiącymi duszami wysłuchaj nas Panie

Abyś duszom zmarłych ich winy odpuścić raczył,

Abyś im resztę kary za grzechy darować raczył,

Abyś je z czyśćca wybawić raczył,

Abyś je do życia wiecznego przyjąć raczył,


Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, Wieczny odpoczynek racz im dać Panie. / 3x


P: Uwolnij, Panie, dusze wszystkich wiernych zmarłych

W: Od wszystkich ich więzów


Módlmy się:

Boże, Stwórco i odkupicielu wszystkich wiernych, udziel duszom sług i służebnic Twoich odpuszczenia wszystkich grzechów, niech przez pokorne prośby nasze dostąpią zbawienia, którego zawsze pragnęły. Który żyjesz i królujesz przez wszystkie wieki wieków. Amen.Informacje | Grupy | Ogłoszenia | Różne | Wypominki | Historia | Kronika | Galeria | Panoramy | Artykuły
(c) 2022 parafiadabrowaszlachecka.pl